Fundum

FundumĀ (inmiddels onderdeel van Fortis) is een schadeverzekeraar.

Voor Fundum ontwikkelden wij een polisadministratie.