TU Delft

De TU Delft werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat bekend om de hoge standaard van onderzoek en onderwijs.

Voor de TU Delft ontwikkelden wij een registratiesysteem voor alle contacten met scholieren in het voortraject tot en met de inschrijving bij de universiteit. Tijdens de open dagen registreren wij met barcodescanners het bezoek van de verschillende programmaonderdelen. Door deze statistieken te koppelen ontstaat een goed inzicht in de totale bezoekersaantallen en (voor)inschrijvingen die daaruit ontstaan.